Анекдот: Ф.И.О

Анекдот: Ф.И.О
Бир айылдык карыган апа кагаз тапшырайын деп шаардагы мекемелердин бирине баш багат. Бетине 45 кг боек жамынып, ойсоңдоп отурган мекеменин..