You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Үмүт кылсаң сен бирөөнүн байлыгын, Үйүлгөнү жүрөгүңө кайгы- муң.

?Үмүт кылсаң сен бирөөнүн байлыгын,
Үйүлгөнү жүрөгүңө кайгы- муң.

?Сурап алып минген атың кооптуу,
Жөө басканың пайдалуу да сооптуу.

?Чык- чык эткен саат үнү береги,
Чык эртерээк  бул дүйнөдөн дегени.

?Бейишке үй салам десең асылым,
Бир жетимди сылап койгун акырын.

?Өскөн чөптүн бар тγрγ эле гүл эмес,
Өпкөн көздүн ар бири эле сүйүү эмес.

?Бир да китеп окубаган, эмнедей,
Бетин жуубай өтүп кеткен пендедей.

?Жашоо жармын уйку төшөк жүгөндөйт,
Жалкоо жандын күндө эртеңи түгөнбөйт.

?Иште, оку чарчабастан жашыңда,
Ийгиликтин сабыр турат башында.

?Түрүүлүгүң  татыбастыр күкүмгө,
Түгөнбөсө  жай намаздын үстүндө.

?Башың бийик болгон менен атактуу,
Барган сайын арты улам азаптуу.

?Кызык күндө келген мейман мактаган,
Кыйын күндө жанга айланат таппаган.

?Элге арналып  турган менен бүт демим,
Эгер Кудай жактырбаса бүткөнүм.

?Кээ бир көңүл салган өңдүү кейишке,
Кээ бир көңүл алып кирет бейишке.

?Заалымдарды заккум дарак тойгузат,
Зарлайт алар: “аттиң болбой топурак”

?Бул тикенди басып турган тамандар,
Булбул конгон бакчаларда кадамдар.

?Улуу жолдо өттү нечен кеменгер,
Улуу адамда улут болбойт дегендер.

?Бороон- чапкын сереп салып өткөнгө,
Боорум ооруйт жаш төкпөгөн көздөргө.

 

Жеңишбек ЖУМАКАДЫР.

Leave a comment