You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Tag : ФИО

Анекдот: Ф.И.О

Бир айылдык карыган апа кагаз тапшырайын деп шаардагы мекемелердин бирине баш багат. Бетине 45 кг боек жамынып, ойсоңдоп отурган мекеменин кабылдамасынын катчы кызына келип мээримин төгүп маалымат сурайт. Айылдык карапайым кемпирди жийиркене караган катчы кыз оройлонуп, салам да берип койбостон: –ФИО,- дептир. Апа түшүнбөй: -Ал эмне, кызым?,- деп сурайт. Тиги кыз ачууланып: -Ошону да билбейсизби? Тоже мне деревня!!! Фамилия, имя, отчество,-дейт. Аты-жөнүңөрдү айтыңыз,-дептир сурданып. Анда апакебиз: –КӨТ,- дептир. )) Чоочуп кеткен кыз: – Эмне дейсиз?- десе, апа каамарабай: – Ошону […]